VISJON OG VERDIER

Allsidighet med kvalitet

BSKs mandat er å aktivisere barn og ungdom i nærmiljøet og forskning viser at allsidighet fører til at barna er aktive i idretten lenger. Bækkelagets aktivitetsskole (BAKS) tilbyr derfor barna å prøve en rekke forskjellige idretter og aktiviteter. 


Vi har stort fokus på kvalitet i alle ledd. I dette legger vi profesjonalitet i alt fra kosthold til aktiviseringen av barna, spesielt det sportslige tilbudet. Samtidig skal barna føle trygghet og felleskap, kjenne at de blir sett.

VERDIER

Inkluderende-Fremoverlent-Glede-Profesjonalitet-Kameratskap

ALLE BLIR SETT

BAKS skal være et sted hvor alle barna føler seg sett. Hos oss får alle en venn. Gjennom måltider sammen, lek, spill, lekser, aktivitet og samhold ønsker vi å bygge et miljø hvor barna er trygge og et sted hvor barna kan glede seg til å komme.