Dagens kaptein

Vi kårer dagens kaptein hver dag. Dette fordi vi ser 

Kravene for å tildeles denne tittelen vil bygge på at barnet lytter, viser respekt og er høflig.

Hun/han skal være ferdig kledd i treningstøy før økten starter, hjelpe til med utstyr og være en god med- og motspiller. Vi har et ønske om at alle foreldre kan hjelpe til og formidle disse kravene, ta en prat med barna om hva som forventes av en lagfører.
 ÅRETS KAPTEIN

Denne tittelen tildeles til den personen som alltid er på lag, positiv og ivaretar sine medmennesker. En kaptein er alltid behjelpelig og ønsker å oppnå noe både under aktivitet, men også ved siden av.

Denne personen er ivrig under øktene, skifter uten problemer, hjelper til med utstyr.ÅRETS UTVIKLING


Denne tittelen tildeles den personen som

har vist en stor fremgang under sesongen.

Ikke bare under aktivitet og idrett, men også holdninger generelt.

ÅRETS FORELDRE


Denne tittelen tildeles til en foresatt som alltid tar seg tid til å snakke med både ansatte og barn. En person som ønsker å være med på utviklingen av BAKS og som bidrar med god omtale, påvirker rekruteringen av nye BAKSERE.

Personen spør ofte om hvordan ting fungerer og er behjelpelig etter behov. Rett og slett en ildsjel.

ÅRETS BAKSER


Denne tittelen tildeles til den mest positive. Som viser glede hver gang han/hun kommer inn døren på BAKS. Personen har et ønske om å hjelpe til, ser muligheter og snakker varmt om BAKS og BAKSERNE generelt.

Årets BAKSER er alltid vennlig mot mennesker rundt seg, er respektfull og får alle til å trivesÅRETS INSTRUKTØR


Denne tittelen tildeles til den instruktøren som alltid er på tilbudssiden. Som går foran som et godt forbilde, viser engasjement og som ønsker å være med på å utvikle BAKS - veien videre.

Personen er selvdrivende og finner ut av ting som kan bidra positivt.