Turn

På turn legger vi til rette for at barna skal oppleve mestring, glede og utvikling. Gjennom lek- og ferdighetsbaserte øvelser sørger vi for at barna skal ha det gøy og lærerikt.  Vi legger til rette for et godt miljø med fokus på gode verdier, noe som vil være med på å gi barna et godt grunnlag videre i livet