-Allsidighet med kvalitet-

Baks er opptatt av allsidighet med høy kvalitet og tilbyr derfor fire forskjellige aktiviteter. Fotball, håndball, turn og allidrett. Vi differensierer tilbudet i alle våre idretter etter alder og nivå.

Basis  - Dette er et tilbud for de miste. Her fokuseres det på en morsom og positiv innføring i idretten. 

Teknikk -  Tilbudet har samme formål som basisgruppen, men nivået er et hakk høyere og vi stiller høyre krav.

Utvikling - Dette er et tilbud for de eldste barna. Dette tilbudet kan sidestilles med andre/konkurrerende AKADEMI. Her tilrettelegges for spissing innenfor en idrett og vi har hovedfokus på individuell utvikling.


Nedenfor ser dere en oversikt på hvilke idretter vi tilbyr hver dag for de ulike gruppene! 


Se nedtrekks menyen for mer informasjon om våre idretter.