Fotball

FOTBALL


På fotballakademiet legger vi til rette for at barna selv skal kjenne en økende, positiv utvikling samtidig som vi vil skape et godt fellesskap og gode lagspillere. Det er viktig for oss at barna utvikler seg som at de er i et miljø de trives godt med.

Vi deler først og fremst gruppene opp etter alder, slik at alle får utviklet seg med sin aldersgruppe.