BAKS-UTVIKLING


Vi ønsker å skape en plattform tilrettelagt for flest mulig barn og unge i nærområdet. Det er også viktig at eldre barn har en tilhørighet etter skoletid. Derfor tilbyr vi BAKS-UTVIKLING på fotball og håndball for unge i alderen 12-14 år. Barna får oppfølging innenfor sin idrett samtidig som de får en verdifull møteplass hvor nye relasjoner skapes. 

Dette tilbudet kan sidestilles med andre/konkurrerende AKADEMI. Her tilrettelegges det for spissing innenfor en idrett og vi har hovedfokus på individuell utvikling.

BAKS-UTVIKLING starter 14.30 og varer til 17.00. Barna blir servert mat før aktivitet.
Månedsprisen for BAKS-UTVIKLING er kr 700,- for en dag i uken.
NB!  Dette tilbudet gjelder kun for barn født 2007 - 2005.