BAKS-UTVIKLING

BAKS er et aktivitetstilbud for barn og unge etter skoletid. Vi tilbyr et allsidig opplegg med kvalitet og glede. Hos oss kan barna velge mellom fotball, håndball, innebandy, allidrett og KRE-aktivitet.

Vi har en visjon som følger; Allsidighet med kvalitet. Med dette har vi skap en plattform med en rekke forskjellige aktiviteter for at barna skal kunne stå fritt til å velge idretter og aktiviteter som passer for akkurat dem.

Utvikling: Vi ønsker å skape en plattform tilrettelagt for flest mulig barn og unge i nærområdet. Vi ser også viktigheten at eldre barn har en tilhørighet etter skoletid. Derfor tilbyr vi BAKS-UTVIKLING for unge i alderen 12-15 år. Her får de tett oppfølging innenfor sin idrett. Samtidig får de en verdifull møteplass hvor nye relasjoner skapes. Ved fylte 15 år er muligheten for jobb hos oss på BAKS en realitet, og vi ser stadig etter nye dyktige ledere som vi kan forme og kurse. Vi ønsker å skape langsiktige relasjoner og utvikle alle barn/unge hos oss.


 

For oss er differensiering av alder og nivå viktig. Vi har derfor tre forskjellige grupper innenfor våre idretter - Basis, teknikk og utviklingsgrupper.

Dette tilbudet kan sidestilles med andre/konkurrerende AKADEMI. Her tilrettelegges det for spissing innenfor en idrett og vi har hovedfokus på individuell utvikling. Vi har tidligere erfart at våre eldste barn ikke rekker å oppleve vårt totale tilbud. Vi har derfor tilrettelagt et tilbud som tilfredsstiller flere. BAKS-UTVIKLING starter derfor 14.30 og varer til 17.00. Barna blir servert frukt før aktivitet.

Månedsprisen for BAKS-UTVIKLING er kr 450,- for en dag i uken. 

NB! Vi har satt en klar grense og dette tilbudet gjelder kun for barna som fyller 13 samme år.