Dette tilbudet skal være for barn som ønsker og har behov for et organisert opplegg - og som innebærer kreativitet.

Vi har erfart at flere av våre barn kjenner på utmattelse da hverdagen er fylt med fysisk aktivitet. Med dette ønsker vi at barna skal kunne få jobbe med hjernen og utvikle sine kreative evner.

Ved å delta på KRE-aktivitet får barna en gylden mulighet til øke kreativiteten og nyttig læring.

Tilbudet vil ha oppstart i januar 2018. Vi har her, som i de andre tilbud, et begrenset antall med plasser. Det er 15 plasser på hver aktivitet.

KRE-aktivitet er delt inn i prosjekter bestående av flere aktivitets-/programtilbud, og hver aktivitet skal jobbes med under en periode. Barna som melder seg på de forskjellige programmene, skal som avslutning vise frem sitt arbeid på sommeravslutningen som arrangeres av BAKS.


KRE-AKTIVITET

Vi har per i dag fire velfungerende aktivitetstilbud for barn og unge, og som innebærer fysisk aktivitet. Vi ønsker også å kunne skape en plattform utenom det fysiske aktivitetstilbudet hvor man kan føle en tilhørighet til, også her, basert på våre verdier. En av verdiene som står høyest hos oss er inkluderende. Vi ønsker derfor å utvide vårt tilbud med et såkalt kreativt aktivitetstilbud


KRE-AKTIVITET = Kreativ aktivitet.Tirsdagsgruppen

- Journalistene

Hva skjer egentlig på BAKS og i klubben generelt? Hvordan lager man en avis, eller formidler nyheter? På tirsdagsgruppen skal barna jobbe med alt fra å innhente informasjon, intervjue mennesker, ta bilder og sette sammen en avis.

Onsdagsgruppen

- Søm

Hva er egentlig redesign og hvordan fungerer prosessen? Det ligger i tiden - blir mer og mer aktuelt å skape sine egne klær og ta vare på miljøet. Så hvorfor ikke skape sitt eget design fra brukte klær - REDESIGN? Her skal barna lære seg prosessen i å kunne sy om klær. Dette skal avsluttes med et forrykende moteshow

Torsdagsgruppen

- Musikk

BSK sang. Barna skal selv skrive og produsere en egen BAKS sang. Denne skal selvfølgelig spilles inn i studio og fremføres på avslutningen.

Fredagsgruppen

- Kunst/tegning

At barna er glad i å tegne - formidle tanker og ideer gjennom kunst, har vi erfart tidligere. I denne gruppen skal vi legge til rette slik at hver og en skal få bruke kreativiteten - uttrykke seg i kunst og nyskapning.

Trykk på linken under for å melde på ditt barn: